نشریات

گزارش نحوه عملکرد بالینی سرم هایپرایمیون آفتوسرا + تصاویر

سرم هایپرایمن آفتوسرا حاوی آنتی بادی های پلی کلونال از سویه های ویروس تب برفکی رایج در کشور و منطقه بوده که از سرم گوساله های کاملا Naive واکسینه شده با سویه های متعدد تب برفکی بدست آمده است. آنچه که در تصاویر زیر قابل مشاهده است، کاربرد بالینی محصول فوق الذکر در یک دامداری درگیر با بیماری تب برفکی در شهرستان ورامین است. در این عملیات توانایی سرم هایپرایمن آفتوسرا در کنترل بیماری دامهای دریافت کننده در مقایسه با گروه شاهد واقع در بهاربند دارای دام بیمار، تایید گردید. اطلاعات جامع و تکمیلی در خصوص نتایج محصول فوق در دامدارهای استفاده کننده، متعاقباً از سوی کمیته علمی – فنی شرکت در قالب مقاله منتشر خواهد شد.

گروه شاهد

Image
Image
Image
Image

گروه تیمار

Image
Image
Image
Image

ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت رسانی در تمام بخش ها و اعمال شیوه های تجاری موفق نه تنها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف کنندگان می توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

تماس با ما

آدرس : تهـران، خـیابان ولیـعـصر، خـیابان آرامـش، پلاک 24، واحــد 5

کدپستی : 1967754686

تلفن : 41-26309440-021

فکس :26309516-021

ایمیل : info@twora.ir

نقشه